Kryzys praworządności w Polsce i na Węgrzech. Spojrzenie teoretycznoprawne

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.7
Mikołaj Bednarek
Google Scholar Mikołaj Bednarek
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł analizuje kryzys praworządności występujący w Polsce i na Węgrzech. Kompleksowa analiza historii oraz społeczeństwa upatruje w nich źródło kryzysu. Artykuł przed-stawia ogólne spojrzenie na teorie praworządności, ze szczególnym naciskiem na relacje pomiędzy jego elementami. Artykuł ma na celu pokazanie, że myśl polskiego i węgierskiego społeczeństwa jest odmienna od zachodnich wartości. Ta trudność powoduje, że bycie państwem praworządnym jest niemożliwe. Rozwiązania prawne państw Europy Zachodniej w połączeniu z wartościami i dziedzicem historycznym Polski i Węgier nie działają prawidłowo. Powodem jest tylko częściowa implementacja zachodniej teorii praworządności i brak wewnętrznych wartości prawa, które nie doprowadziły do rządów prawa w praktyce.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.