Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 31 (2020): Populizm a prawa człowieka

Ruchy społeczne: między demokratyczną różnicą a populizmem

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.4
Przesłane
27 lipca 2020
Opublikowane
27-07-2020

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza ruchów społecznych jako istotnego aspektu społeczeństwa zaangażowanego politycznie. Podstawą naukowej refleksji będzie płaszczyzna między demokratyczną różnicą a populizmem. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza wskazuje na podstawową rolę derridańskiej demokracji w kontekście pozycji ruchów społecznych. Druga rekonstruuje pojęcie demokratycznej różnicy jako sposobu decydowania o sporności w ramach społeczeństwa. Następnie podjęto zagadnienie kształtowania ruchów społecznych. Granice prawa i bieżącej polityki zostają tu poddane rekonstrukcji. W ostatniej części opracowy-wane ramy teoretyczne zostaną wykorzystane do analizy studium Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dążenie ruchów społecznych do zmiany prawa pozwala na wyjaśnienie zjawiska populizmu, które łączy konflikt polityczny z emancypacją praw człowieka.