Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 31 (2020): Populizm a prawa człowieka

Teorie spiskowe jako populistyczne narzędzie w represji grup marginalizowanych

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.5
Przesłane
27 lipca 2020
Opublikowane
27-07-2020

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest zbadanie roli teorii spiskowych w populizmie, szczegól-nie w zakresie, w jakim wzmacniają one ksenofobiczny przekaz niektórych liderów populistycz-nych. Choć w literaturze teorie spiskowe są wiązane z tym zjawiskiem politycznym od stosunkowo niedawna, znane są przypadki historyczne, w których zostały z sukcesem użyte jako element populistycznej strategii politycznej. Najpierw badane są przyczyny współwystępowania teorii spi-skowych i populizmu. Dalej wykazane zostaje, że wzajemne oddziaływanie obu zjawisk wzmacnia przekaz populistyczny. Efektywność populistycznych teorii spiskowych jest następnie umieszcza-na w kontekście praw człowieka. Wreszcie, aby zilustrować omówione mechanizmy, przedstawio-ny zostaje przypadek lawendowej paniki.