Teorie spiskowe jako populistyczne narzędzie w represji grup marginalizowanych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.31.5
Agnieszka Kańska
Google Scholar Agnieszka Kańska
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest zbadanie roli teorii spiskowych w populizmie, szczegól-nie w zakresie, w jakim wzmacniają one ksenofobiczny przekaz niektórych liderów populistycz-nych. Choć w literaturze teorie spiskowe są wiązane z tym zjawiskiem politycznym od stosunkowo niedawna, znane są przypadki historyczne, w których zostały z sukcesem użyte jako element populistycznej strategii politycznej. Najpierw badane są przyczyny współwystępowania teorii spi-skowych i populizmu. Dalej wykazane zostaje, że wzajemne oddziaływanie obu zjawisk wzmacnia przekaz populistyczny. Efektywność populistycznych teorii spiskowych jest następnie umieszcza-na w kontekście praw człowieka. Wreszcie, aby zilustrować omówione mechanizmy, przedstawio-ny zostaje przypadek lawendowej paniki.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.