Organizmy transgeniczne w Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.4
Teresa Korbutowicz
Google Scholar Teresa Korbutowicz
Publikacja:

Abstrakt

Na świecie wzrasta powierzchnia upraw transgenicznych i liczba uwolnionych do środowiska odmian GMO. W państwach członkowskich UE występują odmienne tendencje, to jest uprawa GMO jest ograniczona do jednego produktu i występuje tylko w dwóch państwach. W UE rośnie sprzeciw wobec organizmów transgenicznych, a badania opinii mieszkańców Unii wskazu-ją na ich obawy i brak aprobaty dla żywności GM. Zwiększyła się liczba krajów stosujących klau-zule ochronne uniemożliwiające stosowanie GMO zatwierdzonych do obrotu na jednolitym rynku. Rośnie natomiast import genetycznie zmodyfikowanej paszy z krajów uprawiających rośliny GM. Obowiązujące w UE zasady prawne uznawane są za restrykcyjne i ograniczające uprawy transge-niczne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.