• Tom 32 (2020): Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Tom 32 (2020): Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Marcin Winiarski (1954–2016). Wspomnienie
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 11-14
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia o doktorze Marcinie Winiarskim
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 15-17
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dorobek doktora Marcina Winiarskiego
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 19-30
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Organizmy transgeniczne w Unii Europejskiej
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 31-60
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoretycznoprawne aspekty wykluczenia społecznego
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 61-79
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Asymetria informacji na rynku zamówień publicznych
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 81-90
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrowersje wokół kosztów reprezentacji i reklamy. Analizy bilansowo-podatkowe
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 91-102
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 103-116
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zróżnicowanie kontroli efektywności form finansowania sportu przez gminę
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 117-129
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekście zaburzenia symetrii rozkładu
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 131-149
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wizualizacja skutków finansowych jako metoda oceny projektu
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 151-160
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Użytkowe wykorzystanie utworów w działalności przedsiębiorców — wybrane zagadnienia
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 161-173
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 175-184
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 185-210
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reklama i marketing internetowy jako źródło sukcesu kampanii crowdfundingowych
Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 211-220
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF