Rola funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.13
Marzena Karpińska
Google Scholar Marzena Karpińska
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z rolą funduszy europejskich w procesie zarządzania projektami. We współczesnej gospodarce coraz większe zna-czenie zaczynają odgrywać innowacyjne technologie, ponieważ innowacyjność staje się istotnym instrumentem konkurowania1 oraz ważną siłą napędową prawidłowo funkcjonujących gospoda-rek2. Gospodarka wymusza nieustanne poszukiwania nowych rozwiązań w wielu dziedzinach życia3, dlatego tak ważne stały się środki unijne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.