Asymetria informacji na rynku zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.6
Agnieszka Chrisidu-Budnik
Google Scholar Agnieszka Chrisidu-Budnik
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie możliwości aplikacji założeń teorii asymetrii informa-cji do funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Do tak wyznaczonego celu zarysowano pod-stawy teorii kosztów transakcyjnych oraz powiązanej z tą teorią relacji agencji, a także wskazano na prawne narzędzia, umożliwiające redukcję asymetrii informacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.