Reklama i marketing internetowy jako źródło sukcesu kampanii crowdfundingowych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.15
Justyna Ziobrowska
Google Scholar Justyna Ziobrowska
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie znaczenia reklamy i marketingu internetowego w kampaniach crowdfundingowych. Analizie poddane zostały przykładowe narzędzia e-marke-tingu, dzięki którym kampanie crowdfundingowe odniosły sukces i zebrały zakładaną lub większą pulę środków. Autorka wykorzystała w artykule metodę monograficzną oraz indywidualnych przypadków.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.