Teoretycznoprawne aspekty wykluczenia społecznego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.5
Jolanta Blicharz
Google Scholar Jolanta Blicharz
Publikacja:

Abstrakt

Wielowymiarowa dynamiczna natura wykluczenia społecznego wymaga adekwat-nych narzędzi do regulowania przebiegu monitorowania i usuwania przyczyn oddziaływania pre-wencyjnego. Wymaga zintegrowanych działań, uwzględniających odpowiednie aspekty społecz-ne, ekonomiczne i polityczne czynników generujących wykluczenie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.