Etyka w reklamie bankowej — zadanie (nie)możliwe do spełnienia?

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.14
Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Google Scholar Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Anita Szymonik
Google Scholar Anita Szymonik
Publikacja:

Abstrakt

W obecnej rzeczywistości pokryzysowej i sytuacji na rynku finansowym wobec kryzysu wartości ważnym i aktualnym problemem staje się konieczność powrotu do etyki i przy-wrócenia poważnie nadwyrężonego zaufania do instytucji finansowych, w tym do banków. Zwracając uwagę na specyfikę usług oferowanych na rynku finansowym przez banki, jak i samych banków, autorki niniejszego opracowania dokonują analizy objętych przedmiotem badań reklam bankowych pod kątem ich zgodności z zasadami etycznymi w rzeczywistości pokryzysowej za okres 2009–2019, z perspektywy interwencji podjętych przez organ samoregulacji, jakim jest Komisja Etyki Reklamy oraz organ konkurencji i konsumentów, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także z perspektywy zaufania do banków. Celem jest próba udzie-lenia odpowiedzi na pytania — czy jakiekolwiek działanie reklamowe może być zgodne z zasada-mi etyki? Czy etyka rynku usług bankowych, w relacjach umownych banku z klientem, zwłaszcza konsumentem, w szczególności w reklamie bankowej, jest potrzebna, czy się opłaca, czy jest konieczna i czy jest możliwa, także w kontekście zaufania do nich?

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.