Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.11
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Artykuł porównuje egzekucję sądową i administracyjną skierowaną do ruchomości, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie. Temat jest przedstawiony zarówno z perspektywy administracyjnego organu egzekucyjnego, jak i komornika sądowego. Zaprezentowane zostają różnice pomiędzy metodami postępowania tych organów, jak i przepisami, które regulują to postępowanie. Artykuł przedstawia też zagadnienie w kontekście systemowym, ze wskazaniem przepisów z zakresu innych gałęzi prawa. Przykładem porównawczym jest zagadnienie egzekucji z automatów do gier hazardowych.