Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.12
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Niekiedy ze względu na zaistnienie określonych prawem okoliczności dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom dziecka. Podstawy prawne zawarte są zarówno w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i w unormowaniach pozakodeksowych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść na skutek orzeczenia sądu, na skutek ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej lub z mocy prawa. Szczególnie istotną kwestią w tym kontekście jest zasada ochrony dobra dziecka. Ograniczenia, które może zastosować sąd rodzinny na podstawie odrębnej procedury, zostały z kolei wskazane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.