Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zdaniem naszych mistrzów

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Młodzi Polacy wobec ryzyka starości

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.20
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Według badania ilościowego Instytutu Spraw Publicznych oraz Millward Brown z 2016 roku, zatytułowanego „Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych”, młody wiek jest istotną cechą towarzyszącą niskiemu poziomowi wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W artykule poddano analizie odpowiedzi biorących w niniejszym badaniu osób w wieku 15–24 lata, w których odwołują się do postaw wobec ryzyka starości. Opracowanie wieńczą rozważania na temat potrzeby przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań na temat skutecznego podnoszenia poziomu świadomości ryzyka ubezpieczeniowego wśród młodej części polskiego społeczeństwa.