• Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych