• Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Artykuły naukowe

Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 13-32
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 33-50
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wymóg skutecznej ochrony sądowej jako element praworządności w prawie Unii Europejskiej
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 51-67
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 69-84
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 85-101
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 103-117
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 119-135
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gospodarka w cieniu i próby jej zwalczania — split payment jako remedium na poprzednie regulacje prawne
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 137-154
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie prawa własności intelektualnej w przemyśle modowym
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 155-172
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 173-186
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 187-200
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 201-217
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pięć lat zadań policyjnych jako warunek otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy celnych
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 219-234
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ubóstwo — problemy definicyjne
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 235-243
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 245-270
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność strajku personelu medycznego z perspektywy interesów pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 271-285
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona środowiska w przepisach rangi konstytucyjnej w państwach byłej Jugosławii
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 287-301
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Zdaniem naszych mistrzów

Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 305-317
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 319-332
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku
Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 333-346
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF