Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 35Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Published 11 czerwca 2021

Issue description

Oddajemy w Państwa ręce trzydziesty piąty tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowany Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Opracowanie zbiera wyniki badań młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się ich zaprezentowania w formie artykułów o tematyce prawno-ekonomicznej. Problematyka praw i wolności kształtujących się w tyglu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych jest niezmiennie ciekawa i wielowątkowa. Prawa podmiotowe stanowią złożoną konstrukcję pojęciową, a rolą prawodawcy i praktyki jest „odkrywanie” ich treści i takie kształtowanie prawa, aby zostały one objęte pełną ochroną. Szczególnym przypadkiem uprawnień podmiotów prawa są wolności prawnie chronione, które pojawiają się wtedy, gdy prawo zakazuje podmiotom ingerencji w sferę działalności podmiotu korzystającego z tej wolności2. W tomie podjęto wiele tematów, które przedstawiają współczesne problemy gospodarcze i społeczne oraz zestawiono je z tym, jak poszczególne jednostki w ich ramach realizują swoje prawa i wolności. W tym ujęciu prawo będzie formą wyrazu, swego rodzaju odpowiedzią wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

 

Oddając w ręce czytelników kolejny tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”, wyrażamy nadzieję, że przyczyni się on do pełniejszego zrozumienia współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, które trapią młodych naukowców, i stanie się przyczynkiem do dalszych badań w tych obszarach.

Artykuły naukowe