• Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające

Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.7
Majka Rucińska
Google Scholar Majka Rucińska
Publikacja:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do problematyki dual listingu (zwanego inaczej cross-listingiem, notowaniem równoległym, notowaniem podwójnym), to jest jednoczesnego notowania akcji spółki na co najmniej dwóch parkietach giełdowych, materii rzadko poruszanej w doktrynie. Artykuł analizuje dual listing jako czynnik integracji europejskich rynków kapitałowych i dotyka najważniejszych dla omawianego tematu kwestii terminologicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.