• Wymóg skutecznej ochrony sądowej jako element praworządności w prawie Unii Europejskiej

Wymóg skutecznej ochrony sądowej jako element praworządności w prawie Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.4
Paulina Kochańska
Google Scholar Paulina Kochańska
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie doniosłości problemu zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W wyznaczonym zakresie badań przestudiowano istotę i treść praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów, istotnej części zasady skutecznej ochrony sądowej (art. 19 ust. 1 TUE i art. 47 KPP). Uchwycono perspektywę w ogólności, kierując rozważania bezpośrednio ku zasadzie skutecznej ochrony sądowej. Analizy prawnej dokonano w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wzbogacono o analizę doktryny prawa Unii.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.