• Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I

Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.16
Patryk Kukliński
Google Scholar Patryk Kukliński
Publikacja:

Abstrakt

Tekst analizuje wybrane, aktualne problemy związane z działaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Placówka powstała na początku 2014 roku na mocy ustawy z 22 listopada 2013 roku. Punktem odniesienia dla rozważań autora stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 6/14, który uznał ustawę, poza jednym przepisem, za zgodną z Konstytucją RP. Autor, z perspektywy ponad siedmiu lat stosowania ustawy i w odniesieniu do argumentacji Trybunału, analizuje problemy związane z zakresem podmiotowym ustawy, metodyką terapeutyczną i warunkami bytowymi w KOZZD. Artykuł jest oparty na krytycznej analizie literatury oraz krajowego i zagranicznego orzecznictwa. Poniższy tekst to pierwsza część rozbudowanego materiału dotyczącego problemu izolacji postpenalnej w Polsce, którego kontynuacja znajdzie się w kolejnym numerze czasopisma. Analiza prowadzi do wniosku, że wprowadzona regulacja jest nieefektywna i sprzeczna ze standardami ochrony wolności i praw człowieka.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.