• Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?

Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.13
Karol Stanioch
Google Scholar Karol Stanioch
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat słuszności wprowadzenia domniemania pracowniczego charakteru umowy o zatrudnienie do polskiego porządku prawnego, ewentualnego kształtu takiej regulacji oraz sposobu jej wprowadzenia w relacji z aksjologicznymi założeniami prawa pracy. Autor włącza się w nurt dyskusji na temat domniemania poprzez odniesienie się do dotychczasowego dorobku doktryny w tym temacie oraz analizę domniemań funkcjonujących w Holandii, Szwajcarii oraz Słowenii. We wnioskach opowiada się za wprowadzeniem domniemania w formie materialnej i wzruszalnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.