Ubóstwo — problemy definicyjne

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.15
Martyna Stępień
Google Scholar Martyna Stępień
Publikacja:

Abstrakt

Ubóstwo istnieje od zawsze, niemniej jednak należy dążyć do jego ograniczenia, ponieważ jest złem. Zanim jednak podejmie się działania w tym celu, należy wskazać, z jakim problemem trzeba się zmierzyć, jaka jest jego istota, a więc konieczne jest określenie definicji ubóstwa. Jest to niezwykle istotne zarówno z perspektywy badawczej (teoretycznej), jak i z perspektywy praktycznej. Trudności w wyznaczeniu jednej, uniwersalnej definicji ubóstwa wynikają przede wszystkim ze złożoności oraz wielowymiarowości tego zjawiska. Współcześnie badacze zgodnie przyjmują, że ubóstwo nie ma wyłącznie wymiaru ekonomicznego, ponieważ istotne są również inne aspekty, na przykład kulturowy, psychologiczny. Sposób definiowania ubóstwa zmieniał się wraz ze wzrostem wiedzy na ten temat. Tworząc definicje ubóstwa, należy przyjąć założenie, że zło ubóstwa jest realne, a więc nie stanowi subiektywnej oceny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.