• Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych

Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.2
Karolina Pawiłowicz
Google Scholar Karolina Pawiłowicz
Publikacja:

Abstrakt

Możliwość zastosowania swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do notariuszy jest złożonym zagadnieniem prawnym ze względu na charakterystykę tego zawodu, głównie powiązanie notariuszy unijnych z działaniem aparatu państwowego poszczególnych państw członkowskich. Dodatkowo wydaje się, że do tej pory jest to nieuregulowany jednoznacznie obszar w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Problemem badawczym omawianym w niniejszym artykule jest rozważanie, czy po pierwsze, pomimo charakteru prawnego wykonywanego przez nich zawodu (który na dodatek nie jest jednolity dla wszystkich państw członkowskich), notariusze jako grupa zawodowa mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości, i po drugie, czy w konsekwencji podlegają wzajemnemu uznawaniu kwalifikacji zawodowych, a jeśli tak — to na jakiej podstawie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.