Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.19
Aleksandra Wicka
Google Scholar Aleksandra Wicka
Publikacja:

Abstrakt

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wzrasta popyt na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi gwarantującymi konsumentom dostęp do prywatnych placówek opieki zdrowotnej, zapewniających krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty niż w placówkach publicznych, szybką diagnostykę i wysoką jakość świadczonych usług. Celem badania było określenie poziomu wydatków na ubezpieczenia związane ze zdrowiem i życiem w różnych typach gospodarstw domowych. Wskazano także ich pozycję w strukturze wydatków gospodarstw domowych na ubezpieczenia ogółem oraz w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne. W latach 2015–2019 liczba klientów zakupujących polisy zdrowotne, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, ponad dwukrotnie wzrosła, a wydatki na te ubezpieczenia w 2019 roku były o 84% wyższe w stosunku do 2015 roku. Największą kwotę na zakup ubezpieczeń dotyczących życia i zdrowia przeznaczano w gospodarstwach domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych (rocznie ponad 131 zł/os.), a najniższą w gospodarstwach domowych rolników (rocznie ponad 30 zł/os.).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.