Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.21
Jarosław Szymański
Google Scholar Jarosław Szymański
Publikacja:

Abstrakt

Na Śląsku zaczęto wydobywać złoto na przełomie XII i XIII wieku. Pierwszą próbą prawnego uregulowania wydobycia tego kruszcu była krótka ustawa górnicza odnaleziona w księdze miejskiej Lwówka Śląskiego, datowana na pierwszą połowę XIII wieku. W 1342 roku książęta legniccy Wacław I i Ludwik I wydali takie prawo dla Złotoryi. Owe akty prawne, zwłaszcza złotoryjski, są najważniejszymi regulacjami dotyczącymi średniowiecznego śląskiego górnictwa złota. Ich treść oparta była na lokalnej tradycji i doświadczeniach, stąd też nie występują w nich zapożyczenia z czeskiego oraz saskiego ustawodawstwa górniczego. W niniejszym artykule przedstawiono najstarsze ustawodawstwo regulujące wydobycie złota na Śląsku. Podano tłumaczenie na język polski prawa lwóweckiego oraz złotoryjskiego, jak również omówiono najważniejsze zasady w odniesieniu do analogicznego ustawodawstwa funkcjonującego w Czechach.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.