• Pięć lat zadań policyjnych jako warunek otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy celnych

Pięć lat zadań policyjnych jako warunek otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy celnych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.14
Małgorzata Szylak
Google Scholar Małgorzata Szylak
Publikacja:

Abstrakt

Służba Celna przez wiele lat była służbą mundurową, której nie przysługiwały uprawnienia do emerytury na podstawie odrębnej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, pod którą podlegały pozostałe służby. Od 1 stycznia 2018 roku została ona włączona do tej ustawy, jednak pod warunkiem wykonywania przez pięć lat zadań policyjnych. Zadania te okazały się kwestią sporną. Celem artykułu jest ukazanie złożonej problematyki dotyczącej pięciu lat zadań policyjnych oraz ich interpretacji w kontekście otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy Służby Celnej (Celno-Skarbowej).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.