• Dopuszczalność strajku personelu medycznego z perspektywy interesów pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego

Dopuszczalność strajku personelu medycznego z perspektywy interesów pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.17
Justyna Tlatlik
Google Scholar Justyna Tlatlik
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie oceny dopuszczalności strajku personelu medycznego z perspektywy interesu pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego. Obecnie obowiązujące regulacje prawa pracy nie dają jednoznaczniej odpowiedzi na pytanie, czy osobom należącym do personelu medycznego przysługuje prawo do strajku. Strajk jest bowiem szczególnym środkiem przysługującym pracownikom w celu ochrony ich praw. Z jednej strony przepisy prawa pracy literalnie nie pozbawiają personelu medycznego prawa do strajku. Z drugiej jednak strony istnieją liczne argumenty przemawiające za tym, iż strajk personelu medycznego powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, którzy pozbawiani zostają w ten sposób opieki medycznej. Uregulowanie kwestii prawa personelu medycznego do strajku ma więc istotne znaczenie nie tylko społeczne, a także dla samych stron stosunku pracy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.