• Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.6
Bartłomiej Kupiec
Google Scholar Bartłomiej Kupiec
Publikacja:

Abstrakt

Szybkie upowszechnienie technologii OZE, spowodowane presją regulacyjną oraz drastycznym spadkiem kosztów ich budowy i eksploatacji, umożliwia obywatelom aktywne uczestnictwo w rynku energii. Przepisy Unii Europejskiej wymagają, aby obywatele byli uprawnieni do aktywnego uczestnictwa w rynku energii poprzez reagowanie na sygnały rynkowe, a w zamian korzystali z niższych cen energii elektrycznej lub innych zachęt. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena koncepcji prosumenta energii odnawialnej uregulowanej w polskiej ustawie o odnawialnych źródłach energii na tle treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.