• Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami

Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.11
Jadwiga Ptaszyńska
Google Scholar Jadwiga Ptaszyńska
Słowa kluczowe:
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie związane ze współpracą osób działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami. Tematyka obejmuje rodzaje zawieranych pomiędzy stronami umów, opis podstawowych zagadnień oraz postulaty de lege ferenda. Analiza opiera się na punkcie widzenia doktryny, judykatury oraz przeprowadzonych badaniach. Celem artykułu jest prezentacja aktualnie obowiązującego stanu prawnego i wykazanie, jakiego rodzaju umowy powinny być zawierane w przypadku podejmowania współpracy przez podmiot występujący w mediach społecznościowych oraz przedsiębiorcę. Ponadto autorka wskazuje możliwości i rozwiązania na przyszłość, które usprawniłyby zawieranie umów z influencerami.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.