Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami

  • Jadwiga Ptaszyńska
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.11
Przesłane
10 czerwca 2021
Opublikowane
10-06-2021

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie związane ze współpracą osób działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami. Tematyka obejmuje rodzaje zawieranych pomiędzy stronami umów, opis podstawowych zagadnień oraz postulaty de lege ferenda. Analiza opiera się na punkcie widzenia doktryny, judykatury oraz przeprowadzonych badaniach. Celem artykułu jest prezentacja aktualnie obowiązującego stanu prawnego i wykazanie, jakiego rodzaju umowy powinny być zawierane w przypadku podejmowania współpracy przez podmiot występujący w mediach społecznościowych oraz przedsiębiorcę. Ponadto autorka wskazuje możliwości i rozwiązania na przyszłość, które usprawniłyby zawieranie umów z influencerami.

Bibliografia

Literatura

Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Kraków 2009, https://sip.lex.pl/#/monograph/369193019/40?keyword=Balcarczyk%20J.,%20Prawo%20do%20wizerunku%20i%20jego%20komercjalizacja&tocHit=1&cm=STOP (dostęp: 11.11.2020).
Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, Warszawa 2020 https://sip.lex.pl/#/monograph/369461696/5/cempura-aleksandra-kasolik-anna-metodyka-sporzadzania-umow-gospodarczych?keyword=cempura%20metodyka%20sporz%C4%85dzania&cm=SFIRST (dostęp: 11.11.2020).
Grzybczyk K., Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej, Warszawa 2020, https://sip.lex.pl/#/monograph/369461787/5/grzybczyk-katarzyna-rozrywki-xxi-wieku-a-prawo-wlasnosci-intelektualnej?keyword=grzybczyk&cm=STOP (dostęp: 11.11.2020).
Kodeks cywilny, t. 1. Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrwgm3dmmy.
Kodeks cywilny, t. 2. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2021, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrwhe3dqnjoobqxalrvgu4tcnrqgmya.
Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrtgu4dkna#.
Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, https://sip.lex.pl/#/commentary/587804251/601691/ciszewski-jerzy-red-nazaruk-piotr-red-kodeks-cywilny-komentarz?cm=URELATIONS.
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–764(9)), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587768919/566359/fras-mariusz-red-habdas-magdalena-red-kodeks-cywilny-komentarz-tom-iv-zobowiazania-czesc...?cm=URELATIONS.
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015, https://sip.lex.pl/#/commentary/587731409/528849/flisak-damian-red-prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-komentarz?cm=URELATIONS.
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński, Warszawa 2019, https://sip.lex.pl/#/commentary/587792266/589706/machala-wojciech-red-sarbinski-rafal-marcin-red-prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-komentarz?cm=URELATIONS.

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 roku, III CZP 125/10, OSNC 2011/10, poz. 107.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 roku, V CK 445/05, LEX nr 192052.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 roku, I CSK 199/12, LEX nr 1254613.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2013 roku, III AUa 96/13, LEX
nr 1388970.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 roku, III AUa 835/14, LEX nr 1747522.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 kwietnia 2018 roku , I SA/Gl 1364/17, LEX nr 2482751.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2001 roku, I ACa 72/01, OSA 2002/2/6, LEX nr 50088.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 roku, I ACa 1686/13, LEX nr 1500839.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, I ACa 110/16, LEX
nr 2522729.

Źródła internetowe

https://www.filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie/2020/06/02/zakonczenie-wspolpracy-influencerki-z-duza-marka-kosmetyczna-czy-skin79-ma-prawo-korzystac-ze-znaku-towarowego-deynn-beauty-procedura-rejestracji-znaku-w-uprp-i-jej-konsekwencje/.
https://isap.sejm.gov.pl/.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Influencer_marketing.
https://orzeczenia.ms.gov.pl/.