Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zdaniem naszych mistrzów

Tom 35 (2021): Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019

  • Bogdan Piątkowski
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.20
Przesłane
11 czerwca 2021
Opublikowane
11-06-2021

Abstrakt

Celem pracy jest ocena opieki zdrowotnej z perspektywy wydatków na ochronę zdrowia w latach 2010–2019. Zbadano, jak poziom wydatków na ochronę zdrowia w PKB oraz na opiekę zdrowia na osobę kształtował się w latach 2010–2019. Wydatki na opiekę zdrowotną rosły przez większość okresu 1999–2010, ale pomimo tego ustabilizowały się na poziomie niższym niż 7% PKB w 2010 roku oraz były jednymi z najniższych w krajach OECD, niższe także od porównywanych krajów referencyjnych (Czechy, Słowacja, Węgry). Autor podjął się zbadania wydatków na ochronę zdrowia w kolejnej dekadzie (2010–2019) i porównania wydatków międzynarodowych z krajami OECD, a w szczególności z krajami referencyjnymi. Ponadto na podstawie wybranych analiz, potwierdzenie znajduje znany w ekonomii zdrowia fakt, że odpowiedni poziom wydatków na ochronę zdrowia ma pozytywny wpływ na stan zdrowia populacji i jakość oferowanej w państwie opieki zdrowotnej.

Bibliografia

Literatura

Boulhol H. et al., Improving the Health-Care System in Poland, „OECD Economics Department Working Papers” 2012, nr 957, www.dx.doi.org/10.1787/5k9b7bn5qzvd–en (dostęp: 11.07.2020).
Breyer F., Zweifel P., Health Economics, New York-Oxford 1997.
Feldstein P.J., Health Care Economics, New York 2012.
Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, Warszawa 2011.
Getzen T., Ekonomika zdrowia, Warszawa 2014.
Golinowska S., Kocot E., Sowa A., Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure, Work Package IX, Development of Scenarios for Health Expenditure in the Accession Economies, Comparative report Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, Warszawa 2007, www.enepri.org/files/members/OngoingProjects/AHEAD/feb2007/presentations/Poland–WPIX.doc (dostęp: 11.07.2020).
Golinowska S., Sowada Ch., Woźniak M., Sources of inefficiency and financial deficits in Poland’s health care system, Warszawa 2007.
GUS, Badania stanu zdrowia; Narodowy Rachunek Zdrowia, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych; Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia; Rachunki narodowe, www.stat.gov.pl (dostęp: 11.07.2020).
Jacobs R., Smith P.C., Street A., Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia, Warszawa 2013.
Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011.
Ochrona zdrowia na świecie, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Warszawa 2011.
Piątkowski B., Funkcjonowanie rynku usług zdrowotnych w Polsce w świetle nowej ekonomii politycznej, rozprawa doktorska (nieopublikowana), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, red. S. Golinowska, Kraków 2012.
System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości rozwiązań, red. E. Nojszewska, Warszawa 2011.
Zielona Księga, t. 2. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, red. S. Golinowska, Kraków 2009.

Źródła internetowe

EHCI, Health Consumer Powerhouse, www.healthpowerhouse.com (dostęp: 11.07.2020).
Ministerstwo Zdrowia, www.mz.gov.pl (dostęp: 11.07.2020).
OECD.Stat, www.stats.oecd.org (dostęp: 11.07.2020).
World Health Organization (WHO), Global Health Expenditure Database, www.apps.who.int (dostęp: 25.09.2020).