Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.20
Bogdan Piątkowski
Google Scholar Bogdan Piątkowski
Publikacja:

Abstrakt

Celem pracy jest ocena opieki zdrowotnej z perspektywy wydatków na ochronę zdrowia w latach 2010–2019. Zbadano, jak poziom wydatków na ochronę zdrowia w PKB oraz na opiekę zdrowia na osobę kształtował się w latach 2010–2019. Wydatki na opiekę zdrowotną rosły przez większość okresu 1999–2010, ale pomimo tego ustabilizowały się na poziomie niższym niż 7% PKB w 2010 roku oraz były jednymi z najniższych w krajach OECD, niższe także od porównywanych krajów referencyjnych (Czechy, Słowacja, Węgry). Autor podjął się zbadania wydatków na ochronę zdrowia w kolejnej dekadzie (2010–2019) i porównania wydatków międzynarodowych z krajami OECD, a w szczególności z krajami referencyjnymi. Ponadto na podstawie wybranych analiz, potwierdzenie znajduje znany w ekonomii zdrowia fakt, że odpowiedni poziom wydatków na ochronę zdrowia ma pozytywny wpływ na stan zdrowia populacji i jakość oferowanej w państwie opieki zdrowotnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.