Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.12
Klara Walkowicz
Google Scholar Klara Walkowicz
Publikacja:

Abstrakt

Obecnie niemal wszystkie państwa demokratyczne przyznają zwierzętom ochronę prawną, jako bazę gwarantującą im prawo do życia i wolności od cierpienia. Pomimo tego w części krajów, takich jak Stany Zjednoczone czy Indie, podejmuje się próby przyznania niektórym gatunkom pakietu praw, który predysponuje je do miana podmiotów, a nie przedmiotów prawa, i wyróżnia na tle pozostałych zwierząt. Takie działania najczęściej tłumaczone są rozwojem nauk biologicznych, pozwalających na lepsze zrozumienie zdolności zwierząt w sferze intelektualnej i społecznej. Tego typu żądania w związku z wciąż niejasnym statusem prawnym zwierząt w niektórych krajach odbierane są jako zrównanie pozycji ludzi i zwierząt.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.