• Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.8
Zuzanna Raszczyk
Google Scholar Zuzanna Raszczyk
Publikacja:

Abstrakt

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest nową instytucją w systemie prawa podatkowego, obowiązującą od 1 listopada 2019 roku. To regulacja wprowadzająca możliwość uzyskania decyzji organu podatkowego w zakresie nałożenia podatku od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wydana decyzja jest wiążąca, ma zatem wymiar ochronny dla podatnika. Regulacja jest niejako wyrazem zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa, co w gałęzi prawa podatkowego jest niezwykle ważne. Podstawowymi celami badawczymi artykułu są analiza prawna nowych regulacji dotyczących Wiążącej Informacji Stawkowej oraz próba wykazania, że nowa instytucja WIS w pełni realizuje zasady pewności prawa oraz zaufania do organów władzy publicznej wyrażone w art. 121 ordynacji podatkowej. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczno-prawną i dokonano analizy zarówno tekstów prawnych, jak i poglądów doktryny i orzecznictwa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.