• Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej

Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.35.5
Sławomir Luber
Google Scholar Sławomir Luber
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie związane z wykorzystaniem współpracy z grupami lobbingowymi na potrzeby Komisji Europejskiej. Tematyka pracy obejmuje przede wszystkim reprezentację interesów na arenie Unii Europejskiej oraz wykonywanie przez Komisję jej traktatowych kompetencji. Analiza koncentruje się na wykorzystaniu przekazywanych przez grupy lobbingowe dóbr w postaci wiedzy eksperckiej i legitymizacji w kontekście ich przydatności w procesie wykonywania spoczywających na Komisji prawnych obowiązków. Argumenty zostały sklasyfikowane w cztery grupy: legislacyjną, wykonawczą i nadzorczą, organizacyjną oraz legitymizacyjną. W każdej z grup dokonywana jest analiza traktatowych obowiązków Komisji oraz zastosowania w toku ich wykonywania poszczególnych dóbr dostarczanych przez grupy lobbingowe, co pozwala na określenie zakresu korzyści wypływających z rzeczonej współpracy. Celem artykułu jest zbadanie przydatności lobbingu do wypełniania przez Komisję jej traktatowych funkcji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.