Teoria cyklu życia w kształtowaniu struktury kapitału w przedsiębiorstwie

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.3
Jadwiga Machnik
Google Scholar Jadwiga Machnik
Publikacja:

Abstrakt

Decyzje zarządzających przedsiębiorstwem w kontekście kształtowania struktury kapitału różnią się w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się określony podmiot. Liczne badania potwierdziły, że cykl życia przedsiębiorstwa determinuje wybór źródeł finansowania przez zarządzających przedsiębiorstwem, a co za tym idzie wpływa na kształt struktury kapitału. Celem tego opracowania jest identyfikacja przyszłych kierunków badań nad znaczeniem teorii cyklu życia przedsiębiorstwa w kształtowaniu struktury kapitału. Zostały wyciągnięte wnioski na podstawie wstępnego przeglądu literatury w zakresie teorii cyklu życia przedsiębiorstwa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.