Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Teoria cyklu życia w kształtowaniu struktury kapitału w przedsiębiorstwie

  • Jadwiga Machnik
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.3
Przesłane
18 sierpnia 2021
Opublikowane
18-08-2021

Abstrakt

Decyzje zarządzających przedsiębiorstwem w kontekście kształtowania struktury kapitału różnią się w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się określony podmiot. Liczne badania potwierdziły, że cykl życia przedsiębiorstwa determinuje wybór źródeł finansowania przez zarządzających przedsiębiorstwem, a co za tym idzie wpływa na kształt struktury kapitału. Celem tego opracowania jest identyfikacja przyszłych kierunków badań nad znaczeniem teorii cyklu życia przedsiębiorstwa w kształtowaniu struktury kapitału. Zostały wyciągnięte wnioski na podstawie wstępnego przeglądu literatury w zakresie teorii cyklu życia przedsiębiorstwa.