Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Teoria cyklu życia w kształtowaniu struktury kapitału w przedsiębiorstwie

Strony: 41-57

PDF

Abstrakt

Decyzje zarządzających przedsiębiorstwem w kontekście kształtowania struktury kapitału różnią się w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się określony podmiot. Liczne badania potwierdziły, że cykl życia przedsiębiorstwa determinuje wybór źródeł finansowania przez zarządzających przedsiębiorstwem, a co za tym idzie wpływa na kształt struktury kapitału. Celem tego opracowania jest identyfikacja przyszłych kierunków badań nad znaczeniem teorii cyklu życia przedsiębiorstwa w kształtowaniu struktury kapitału. Zostały wyciągnięte wnioski na podstawie wstępnego przeglądu literatury w zakresie teorii cyklu życia przedsiębiorstwa.