Tom 36 (2021)

Artykuły naukowe

Nowoczesna teoria portfelowa jako efektywny sposób budowania portfela inwestycyjnego
Strony 11-21
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strategie społeczne Unii Europejskiej — wyzwania i perspektywy
Strony 23-40
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teoria cyklu życia w kształtowaniu struktury kapitału w przedsiębiorstwie
Strony 41-57
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Dirty Hands” versus „Clean Models”, czyli o potrzebie międzydyscyplinarnych badań w ekonomii i socjologii. Nowe imperatywy badawcze w naukach społecznych
Strony 59-68
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Opłata stosunkowa w przypadku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika w aspekcie rozwojowym — analiza ekonomiczna
Strony 69-80
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Procedura lokalizacyjna barierą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na przykładzie polskich i chińskich rozwiązań prawnych
Strony 81-96
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charity auctions from an economic perspective — literature review
Strony 98-113
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Asymmetric information in IPO underpricing — literature review
Strony 115-127
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF