• Opłata stosunkowa w przypadku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika w aspekcie rozwojowym — analiza ekonomiczna

Opłata stosunkowa w przypadku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika w aspekcie rozwojowym — analiza ekonomiczna

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.5
Martyna Nowak
Google Scholar Martyna Nowak
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian legislacyjnych dotyczących problematyki opłaty stosunkowej w kontekście dobrowolności spełnienia świadczenia przez dłużnika w trakcie trwającego już postępowania egzekucyjnego. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranych aspektów ekonomicznych. Akcent w pracy położony został zarówno na kontekst rozwojowy danej instytucji, jak i na wybraną przez autora metodę jej analizy — ekonomiczną analizę prawa. Posługując się pewnymi założeniami ekonomicznymi (racjonalność wyboru, minimalizacja kosztów, założenie ceteris paribus), dokonano próby oceny instytucji prawnej pod kątem jej efektywności ekonomicznej w ogólności oraz w ujęciu jednostkowym. Analiza regulacji prawnej związana z naliczaniem opłaty stosunkowej w dobrowolnym spełnieniu świadczenia przez dłużnika umożliwia wskazanie różnego rodzaju alternatyw decyzyjnych przysługujących osobie dłużnika i wybranie wariantu, który powinien spełniać następujące kryteria: maksymalizować zysk oraz minimalizować straty podmiotu zainteresowanego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.