Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Opłata stosunkowa w przypadku dobrowolnego spełnienia świadczenia przez dłużnika w aspekcie rozwojowym — analiza ekonomiczna

  • Martyna Nowak
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.5
Przesłane
18 sierpnia 2021
Opublikowane
18-08-2021

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian legislacyjnych dotyczących problematyki opłaty stosunkowej w kontekście dobrowolności spełnienia świadczenia przez dłużnika w trakcie trwającego już postępowania egzekucyjnego. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranych aspektów ekonomicznych. Akcent w pracy położony został zarówno na kontekst rozwojowy danej instytucji, jak i na wybraną przez autora metodę jej analizy — ekonomiczną analizę prawa. Posługując się pewnymi założeniami ekonomicznymi (racjonalność wyboru, minimalizacja kosztów, założenie ceteris paribus), dokonano próby oceny instytucji prawnej pod kątem jej efektywności ekonomicznej w ogólności oraz w ujęciu jednostkowym. Analiza regulacji prawnej związana z naliczaniem opłaty stosunkowej w dobrowolnym spełnieniu świadczenia przez dłużnika umożliwia wskazanie różnego rodzaju alternatyw decyzyjnych przysługujących osobie dłużnika i wybranie wariantu, który powinien spełniać następujące kryteria: maksymalizować zysk oraz minimalizować straty podmiotu zainteresowanego.