Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Procedura lokalizacyjna barierą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na przykładzie polskich i chińskich rozwiązań prawnych

  • Aleksandra Pinkas
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.6
Przesłane
18 sierpnia 2021
Opublikowane
18-08-2021

Abstrakt

Morska energetyka wiatrowa umożliwia realizację dwóch najważniejszych celów państwa — zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania sektora paliwowo-energetycznego na środowisko. Pozyskiwanie energii z morskich farm wiatrowych jest konsekwencją obowiązku osiągania celów klimatycznych podlegających globalnemu konsensusowi. Jednocześnie nadal istnieje wiele negatywnych czynników spowalniających jej rozwój. Brak kompleksowej regulacji prawnej w tym zakresie lub zbyt złożone procedury lokalizacyjne to problemy prawne, bez których rozwiązania te inwestycje nie będą możliwe. Celem artykułu jest porównanie chińskich i polskich rozwiązań prawnych w zakresie procedury lokalizacyjnej morskich farm wiatrowych ze wskazaniem głównych barier oraz postulatów zmian, uznanych za niezbędne, by zrealizować światowy cel neutralności klimatycznej.