Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 36 (2021)

Charity auctions from an economic perspective — literature review

  • Adrianna Szyszka
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.7
Przesłane
18 sierpnia 2021
Opublikowane
18-08-2021

Abstrakt

Jednym z najczęstszych sposobów pozyskiwania funduszy na cele charytatywne są aukcje charytatywne. Podczas aukcji charytatywnych środki pieniężne zbierane są w słusznej sprawie, a produkty kupowane do konsumpcji prywatnej — licytujący mogą tym samym osiągnąć korzyści zarówno publiczne, jak i osobiste. Charytatywny charakter tego rodzaju aukcji odróżnia je od aukcji non profit. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie głównych cech tej strategii zbierania funduszy, a także porównanie jej z innymi formami zbierania środków na szczytny cel, na przykład z loteriami. Ponadto wyjaśnione zostaną główne różnice między standardowymi aukcjami i aukcjami dla organizacji non profit. Wyniki badań nie wskazują jednoznacznie, czy aukcja charytatywna jest bardziej skutecznym mechanizmem pozyskiwania funduszy niż loteria. Istnieją jednak dowody na to, że oba formaty przewyższają dobrowolne składki. Z punktu widzenia organizacji charytatywnych najskuteczniejszym formatem aukcji charytatywnej wydaje się aukcja „wszyscy płacą”. Badania wykazały również, że przychody na aukcjach charytatywnych są wyż-sze niż na aukcjach standardowych.