Charity auctions from an economic perspective — literature review

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.36.7
Adrianna Szyszka
Google Scholar Adrianna Szyszka
Publikacja:

Abstrakt

Jednym z najczęstszych sposobów pozyskiwania funduszy na cele charytatywne są aukcje charytatywne. Podczas aukcji charytatywnych środki pieniężne zbierane są w słusznej sprawie, a produkty kupowane do konsumpcji prywatnej — licytujący mogą tym samym osiągnąć korzyści zarówno publiczne, jak i osobiste. Charytatywny charakter tego rodzaju aukcji odróżnia je od aukcji non profit. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie głównych cech tej strategii zbierania funduszy, a także porównanie jej z innymi formami zbierania środków na szczytny cel, na przykład z loteriami. Ponadto wyjaśnione zostaną główne różnice między standardowymi aukcjami i aukcjami dla organizacji non profit. Wyniki badań nie wskazują jednoznacznie, czy aukcja charytatywna jest bardziej skutecznym mechanizmem pozyskiwania funduszy niż loteria. Istnieją jednak dowody na to, że oba formaty przewyższają dobrowolne składki. Z punktu widzenia organizacji charytatywnych najskuteczniejszym formatem aukcji charytatywnej wydaje się aukcja „wszyscy płacą”. Badania wykazały również, że przychody na aukcjach charytatywnych są wyż-sze niż na aukcjach standardowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.