Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.8
Krzysztof Krysiak
Google Scholar Krzysztof Krysiak
Publikacja:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Szczególna uwaga została skoncentrowana na przepisach kodeksu pracy. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania, czy każde nierówne traktowanie jest podstawą zarzutu dyskryminacji oraz czy osoba świadcząca pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ma możliwość skorzystania z uprawnień z zakresu równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.