Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 40 (2022)

Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

  • Krzysztof Krysiak
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.8
Przesłane
8 września 2021
Opublikowane
17-06-2022

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Szczególna uwaga została skoncentrowana na przepisach kodeksu pracy. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania, czy każde nierówne traktowanie jest podstawą zarzutu dyskryminacji oraz czy osoba świadcząca pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ma możliwość skorzystania z uprawnień z zakresu równego traktowania i zakazu dyskryminacji.