Błąd co do tożsamości pokrzywdzonego i zboczenie działania w prawie karnym

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.3
Jan Kluza
Google Scholar Jan Kluza
Publikacja:

Abstrakt

W artykule poddano analizie problematykę oceny prawnej działania sprawcy, który popełnia czyn zabroniony na szkodę innej osoby, niż miał to w zamiarze. Błąd w tym zakresie może dotyczyć pomylenia osoby (sprawca mylnie sądzi, że ma przed sobą A zamiast B) lub przybrać postać zboczenia działania (zamiast u A sprawca wywołuje skutek u B). Wątpliwości w tym zakresie dotyczą tego, czy sytuacje te należy oceniać tak samo, oraz czy przedmiot działania sprawcy stanowi znamię czynu zabronionego. Przedstawione w artykule argumenty wskazują na to, jak prawidłowo zakwalifikować prawnokarnie powyższe przypadki.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.