Tom 37 (2021): Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii

Artykuły naukowe

Wykładnia językowa typizacji narażenia na zarażenie
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 15-30
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Błąd co do tożsamości pokrzywdzonego i zboczenie działania w prawie karnym
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 31-44
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat dopuszczalności analogicznego stosowania przepisów o darowiźnie do umowy przekazania nieruchomości
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 45-60
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status prawny młodzieżowych rad powiatów
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 61-75
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efektywność w ujęciu mikro- i makroekonomicznym w myśli ekonomicznej — przegląd teoretyczny
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 77-92
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezkompromisowa ucieczka do dyktatury. Teologia polityczna Juana Donoso Cortésa
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 93-111
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie C-329/16
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 113-125
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część II
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 127-153
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Posiedzenia przygotowawcze w sprawach cywilnych przed sądem pierwszej instancji
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 155-167
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czechosłowacka reforma walutowa z 1945 roku
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 169-181
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ zmian w działaniach marketingowych firm na zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 183-198
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jakie są skutki naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu w wypadku Trybunału Konstytucyjnego? Przyczynek do dyskusji
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 199-210
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka ustalenia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 211-223
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Deepfake a prawo karne. Uwagi „de lege lata” i „de lege ferenda” dotyczące fałszywej pornografii
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 225-238
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Marka pracodawcy i motywacja do pracy w handlu detalicznym — w świetle badań ankietowych
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 239-253
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych — część I
Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii, Strony 255-272
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF