Czechosłowacka reforma walutowa z 1945 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.11
Martin Pracný
Google Scholar Martin Pracný
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy reformy walutowej, która miała miejsce w 1945 roku w Czechosłowacji. Opracowanie to ma na celu przybliżenie sytuacji monetarnej na obszarach Czechosłowacji po II wojnie światowej, przeanalizowanie przyczyn przeprowadzania reformy walutowej oraz opisanie jej prawnych i technicznych aspektów. Praca udziela odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy omawiana reforma była niezbędna w okresie powojennym, a także czy w jej efekcie wystarczająco uregulowano sytuację monetarną w odnowionym państwie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.