• Czy obecnie możliwa jest zmiana sposobu myślenia praktyki prawniczej? Recenzja książki „Wiadomość od cesarza” Michała Stambulskiego (Scholar 2020)

Czy obecnie możliwa jest zmiana sposobu myślenia praktyki prawniczej? Recenzja książki „Wiadomość od cesarza” Michała Stambulskiego (Scholar 2020)

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.18
Mikołaj Bednarek
Google Scholar Mikołaj Bednarek
Publikacja:

Abstrakt

Tekst jest rekonstrukcją najważniejszych myśli zawartych w książce Wiadomość od cesarza. Pojęcie prawa w teorii analitycznej i postanalitycznej autorstwa Michała Stambulskiego. Recenzja ma na celu przedstawienie głównej idei autora oraz przybliżenie zawartości pracy, interesującej zarówno z punktu widzenia studentów prawa, jak i młodych praktyków.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.