• Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych — część I

Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych — część I

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.17
Łukasz Chyla
Google Scholar Łukasz Chyla
Publikacja:

Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację polskiego arbitrażu uchwałowego w związku z nowelizacją wprowadzoną przez reformę prawa arbitrażowego we wrześniu 2019 z perspektywy historycznej oraz komparatystycznej. Reforma przyznała zdatność arbitrażową sporom wewnątrzkorporacyjnym — zwłaszcza w odniesieniu do tak zwanych sporów uchwałowych. Wcześniej nie było obiektywnej zdatności arbitrażowej wraz z innymi przeszkodami prawnymi, co blokowało rozwój polskiego arbitrażu korporacyjnego. Celem artykułu jest: a) przedstawienie wcześniejszych barier prawnych odnośnie do arbitrażu uchwałowego, b) analiza zmian prawnych oraz sytuacji polskiego arbitrażu uchwałowego z perspektywy porównawczej, c) przedstawienie postulatów de lege ferenda.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.