• Deepfake a prawo karne. Uwagi „de lege lata” i „de lege ferenda” dotyczące fałszywej pornografii

Deepfake a prawo karne. Uwagi „de lege lata” i „de lege ferenda” dotyczące fałszywej pornografii

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.15
Agata Ziobroń
Google Scholar Agata Ziobroń
Publikacja:

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu poruszono problematykę technologii deepfake i jej wykorzystania do produkcji fałszywej pornografii (deep porn). Zwrócono uwagę na znamiona typów czynów zabronionych, które może wypełnić osoba dopuszczająca się modyfikacji i rozpowszechniania filmów o charakterze pornograficznym. Celem artykułu było przeanalizowanie przepisów kodeksu karnego pod kątem spełniania przez nie funkcji ochronnej względem osoby, której wizerunek zostałby wykorzystany i następnie rozpowszechniony dla celów produkcji deep porn, oraz omówienie stosunku przedstawicieli doktryny amerykańskiej względem tego zagadnienia. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnokarnej stwierdzono, że ochrona zapewniona jest na podstawie art. 212 (zniesławienie) i 216 (znieważenie) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.