Status prawny młodzieżowych rad powiatów

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.5
Paweł Bącal
Google Scholar Paweł Bącal
Publikacja:

Abstrakt

Partycypacja społeczna, wynikająca z konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego, powinna mieć silne oddziaływanie w ramach samorządu terytorialnego. Na poziomie powiatu jedną z form aktywności obywateli może być młodzieżowa rada powiatu. W artykule zarysowano historię tych podmiotów oraz przedstawiono ich obecne rozpowszechnienie. Podjęto próbę stworzenia definicji tych rad oraz omówiono procedury ich powstania. Wskazując na podstawy prawne aktów powołujących, przestawiono wątpliwości co do możliwości ich istnienia w obecnym stanie prawnym. Porównano także aktywność tych podmiotów i młodzieżowych rad gmin, posiadających umocowanie ustawowe. Na podstawie oceny działalności młodzieżowych rad powiatów zaprezentowano również powody, które przemawiają zdaniem autora za koniecznością nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.