Posiedzenia przygotowawcze w sprawach cywilnych przed sądem pierwszej instancji

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.37.10
Mariusz Nowak
Google Scholar Mariusz Nowak
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł został poświęcony instytucji posiedzenia przygotowawczego, która jest jedną z nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy, Kodeksowi postępowania cywilnego oraz innym wybranym ustawom. Wprowadzenie powyższego środka zaradczego powinno doprowadzić do przyspieszenia postępowania, jak również zaangażowania stron w sprawę, jednak jego realizacja może wywołać trudności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian i ich zastosowania w praktyce, a także problemów z nimi związanych. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że zbyt formalistyczne reguły modyfikacji planu rozprawy mogą spowodować częste odstępowanie od organizacji posiedzenia przygotowawczego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.