Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2021 roku, sygn. III OSK 4494/21

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.11
Przesłane
7 grudnia 2021
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Komentowane postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2021 roku, sygn. III OSK 4494/21 dotyczy możliwości reprezentacji zagranicznej osoby prawnej przez osobę fizyczną, która na gruncie prawa polskiego nie posiada zdolności procesowej, i zastosowania klauzuli porządku publicznego w takim przypadku. Opracowanie ma na celu skonfrontowanie stanowiska Sądu z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz judykaturze polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem celu oraz przesłanek zastosowania klauzuli porządku publicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedmiotowe orzeczenie ocenić należy krytycznie, przede wszystkim ze względu na zbytnie uproszczenie instytucji klauzuli porządku publicznego oraz niewystarczająco dokładne rozważenie istnienia przesłanek warunkujących jej zastosowanie.