Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Opublikowane: 13-01-2023

Najnowszy tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowany Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką tradycje i wyzwania współczesności zawiera rozważania oraz wyniki badań nad mechanizmami działań podejmowanych na rynku pracy, uwarunkowaniami efektywności pracy osób młodych i osób pozbawionych wolności oraz wiążącymi się z tym konsekwencjami dla rynku w kontekście zrównoważonego rozwoju. W numerze opisane zostały również innowacyjne źródła finansowania projektów i inwestycji oraz uwarunkowania transformacji energetycznej. Nie zabrakło także tekstów mogących zainteresować czytelników zajmujących się prawem, w tym prawem rodzinnym. Omówiony został status rodziny w systemach prawnych Polski i krajów nordyckich oraz legitymacja procesowa małżonków występujących w postępowaniu cywilnym. Autorzy starali się ponadto odpowiedzieć na pytania: czy instytucja zeznań świadka na piśmie zasługuje na ocenę pozytywną oraz czy sądownictwo hybrydowe jest efektywnym i elastycznym instrumentem wymierzania sprawiedliwości.

Pełny numer

PDF

Artykuły