Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Prawne aspekty transformacji energetycznej sektora ciepłownictwa w Polsce. Znaczenie małych reaktorów modułowych

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.5
Przesłane
16 sierpnia 2021
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

W nadchodzących latach w związku z transformacją energetyczną w Polsce sektor ciepłownictwa systemowego stanie przed wyzwaniem zmniejszenia emisyjności wytwarzanego ciepła. Jednym z rozwiązań jest wdrożenie małych reaktorów modułowych mogących w zeroemisyjny sposób zastąpić obecne jednostki wytwórcze. W poniższym artykule autor dokonał analizy dokumentów strategicznych będących podstawą do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Ponadto w rezultacie zastosowania metody prawnoporównawczej autor zbadał status prawny małych reaktorów modułowych w polskim prawie energii jądrowej, a także zawarł postulaty de lege ferenda w odniesieniu do prawnych aspektów rozwoju tej technologii w przyszłości.