Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Zatrudnienie skazanych w latach 2009–2021. Analiza danych statystycznych

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.3
Przesłane
24 maja 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę zatrudnienia osób pozbawionych wolności (skazanych oraz ukaranych). Poświęcony jest on głównie kwestii zmian w strukturze zatrudnienia osadzonych na przestrzeni lat oraz minimalnej płacy więźniów. Doktryna prawa karnego wykonawczego przypisuje zatrudnieniu różnorakie funkcje, wśród których można wskazać funkcję ekonomiczną, funkcję zdrowotno-higieniczną, funkcję represyjną, ale największe grono zwolenników ma jednak funkcja resocjalizacyjna (wychowawcza). Wysuwając na pierwszy plan walor wychowawczy, nie można pominąć faktu, że ,,dla skazanych praca nadal pozostaje jednym z podstawowych obowiązków, w cieniu którego pozostaje ich prawo do pracy”. W niniejszym artykule przedstawiona została sytuacja więźniów na rynku pracy oraz dynamika wzrostu zatrudnienia na podstawie danych z lat 2009–2021 (łącznie dwunastoletni okres). Praca prezentuje dane statystyczne, których głównym źródłem jest opracowanie Centralnego Zarządu Służby Więziennej — Roczna informacja statystyczna za lata 2009–2021. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż bezwzględna liczba pracujących więźniów na przestrzeni lat wzrasta.