Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 42 (2022): Człowiek pomiędzy prawem a gospodarką — tradycje i wyzwania współczesności

Legitymacja procesowa małżonków występujących w postępowaniu cywilnym — studium przypadków. Część 1

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.42.9
Przesłane
20 lutego 2022
Opublikowane
11-01-2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje zagadnienia związane z kwestią legitymacji procesowej małżonków w postępowaniu cywilnym. Omówieniu i analizie poddano poszczególne przypadki występowania małżonków w procesie. Sprawy takie nie tworzą bowiem jednolitej grupy, a w ich ramach mamy do czynienia z różnorakimi sytuacjami procesowymi — będą tu mieściły się zarówno przypadki, w których legitymacja przysługuje każdemu z małżonków z osobna, jak i takie, w których występuje legitymacja łączna małżonków (oraz współuczestnictwo konieczne po ich stronie).